Tijdens een vorig leven als docent Communicatie vroeg ik eens aan een eerstejaars student waarom ze voor de studie Communicatie had gekozen. Nou, zei ze, “ik wist niet wat ik moest kiezen en ik dacht: Communiceren kan iedereen dus dat is makkelijk. Dan hoef ik niet zo hard te studeren”.

Als u nu denkt dat zij een naïeve uitzondering was, moet ik u teleurstellen. In een klas van twintig leerlingen waren er welgeteld drie studentes die zeer gemotiveerd en doordacht aan de studie waren begonnen en zeker ook de juiste competenties in zich hadden om uit te groeien tot goede communicatie adviseurs.

Waarom dit voorbeeld? Omdat het illustratief is voor vele andere situaties in de maatschappij waarbij communicatie essentieel is. Ook bij bedrijven wordt te weinig nagedacht over de wijze waarop medewerkers communiceren, zowel individueel als in de groep. Dan hebben we het nog niet over de wijze waarop bedrijven met hun externe omgeving communiceren. Voor een succesvolle bedrijfsvoering is betrokkenheid van de medewerkers en de stakeholders een voorwaarde.

De bedrijfsvisie overbrengen, draagvlak creëren, jezelf voor het voetlicht plaatsen, samenwerkingsverbanden tot stand brengen, medewerkers motiveren en activeren; allemaal processen met een eigen communicatieve aanpak die wel één ding gemeen hebben: het gaat niet vanzelf, niet iedereen kan effectief communiceren en zonder actie volgt er geen reactie.

In mijn optiek loopt het proces van succesvolle communicatie via de WERKwoorden:

•    Luisteren
•    Observeren
•    Absorberen
•    Interpreteren
•    Definiëren
•    Structureren
•    Presenteren
•    Activeren

Communicatie is een vak dat vraagt om de juiste competenties.
Comminaction biedt u die competenties.